• Home
  • Het Nederland Bedankt boek

Het Nederland Bedankt boek

De komst van COVID-19 heeft flink wat opschudding teweeggebracht.  Het virus laat een hoop sporen achter . Maar in deze chaos zijn ook heel veel mooie dingen ontstaan, zoals sociale initiatieven en nieuwe inzichten. We voelen ons meer verbonden dan ooit!

Het is een bijzondere tijd en daarmee ook een belangrijk stukje geschiedenis van ons land. Er zijn zo ontzettend veel mensen die we niet horen, maar die wel degelijk hebben bijgedragen aan het welzijn van Nederland.

 Om deze reden hebben een grote groep vrijwilligers besloten om samen een boek te maken, waarin de ongehoorde verhalen in deze unieke periode worden vereeuwigd. Denk aan de verpleegkundigen op de IC-afdeling, de taxichauffeurs die mensen naar de coronatests brengen, sociale initiatieven om de eenzaamheid van ouderen tegen te gaan en heel veel andere mooie verhalen.

Zestien weken lang, zijn er elke week drie toppers  genomineerd die zijn geïnterviewd en gefotografeerd, met als resultaat 48 unieke verhalen en foto’s.  Jacqueline Bouts, directeur van Xenia, is één van deze genomineerden.

Het boek is in december 2020 uitgebracht en op 9 december aan Mark Rutte overhandigd.

Bestel het boek via: https://nlbedankt.nl/

Totale opbrengst naar het ZWiC fonds. 

Als teken van dank gaat de totale opbrengst naar Stichting ZWiC. Dit is een steunfonds voor zorgverleners die langdurig ziek zijn geworden door toedoen van corona.

Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden - Bank NL39 RABO 0114 0568 03 info@xenialeiden.nl 071-5135454