7 januari 2022 0 Comments

Van een 20-jarige rechtenstudent veranderde Floor van Liemt door uitgezaaide longkanker in een ten dode opgeschreven dochter, zus en vriendin. Vier jaar lang leerde ze leven „met de dood als klein kind aan

Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden - Bank NL39 RABO 0114 0568 03 info@xenialeiden.nl 071-5135454