Palliatieve zorg voor jonge mensen

ANBI Instelling

Stichting Vrienden van Xenia Hospice

Bezoekadres:
Kloosterpoort 4
2312 EM  Leiden

Telefoonnummer: 071 5135454
www.xeniahospice.nl

Doelstelling
De Stichting Vrienden van Xenia Hospice is voor onbepaalde tijd opgericht op 2 april 2009. De Stichting heeft ten doel:

Het financieel en materieel ondersteunen van de activiteiten van Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen, gevestigd te Leiden, danwel haar rechtsopvolger onder algemene titel.

De Stichting Vrienden van Xenia Hospice is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27340782

Statuten
Statuten van de stichting :   

pdf icon

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders
De bestuursleden van de stichting zijn allen onbezoldigd. De Stichting Vrienden van Xenia heeft geen medewerkers in dienst.

Ramses Braakman voorzitter
Marjon Dusée – Jens secretaris
Henk de Wilde penningmeester
Theo Botden lid
Sanne Ebbinkhuijsen  lid

Jaarrekening van de stichting
De jaarrekening 2013 is in de vergadering van 8 januari 2014 goedgekeurd.

Jaarrekening 2013:  

 pdf icon