Palliatieve zorg voor jonge mensen

ANBI Instelling

Stichting Xenia, Hospice voor jongeren en jongvolwassenen

Bezoekadres:
Kloosterpoort 4
2312 EM  Leiden

Telefoonnummer: 071 5135454
www.xeniahospice.nl

Doelstelling
De Stichting Xenia Hospice is voor onbepaalde tijd opgericht op 2 april 2009. De Stichting heeft ten doel:

Intensieve, verpleegtechnische, medische, psychosociale, spirituele en andere zorg te bieden aan jongeren en jongvolwassenen met een beperkte levensverwachting of een levensbedreigende ziekte, alsmede ondersteuning en praktische begeleiding aan familie en naasten van bedoelde jongeren en jongvolwassenen..

De Stichting Xenia Hospice is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27340781.

Statuten
Statuten van de stichting :   

pdf icon

Hoofdlijnen actuele beleidsplan
Het beleid van Stichting Xenia Hospice is terug te vinden in bijgaand Xenia-plan:

pdf icon

 
Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders
De bestuursleden van de stichting zijn allen onbezoldigd. 

Eduard van Bockel voorzitter
Els van Schie secretaris
Henk de Wilde    penningmeester
Rogier ten Hove lid

De Stichting Xenia Hospice voor jongeren en jongvolwassenen heeft een tweetal medewerkers in dienst. De personeelsleden worden conform de CAO voor de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg uitbetaald.

Jaarrekening en jaarverslag van de stichting
De jaarrekening 2013 is in de vergadering van 13 januari 2014 vastgesteld.

Jaarrekening en jaarverslag 2013:   

pdf icon

In bijgaande jaarverslag zijn de activiteiten 2013 opgenomen.