ANBI status

Goed om te weten: belastingvrij

Als je een bedrag schenkt of nalaat aan iemand, moet diegene daar meestal belasting over betalen. Voor Stichting Vrienden van Xenia geldt dat niet. De stichting heeft de ANBI status en dat betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over jouw schenking, erfdeel of legaat. We zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen we jouw gift voor de volle 100 procent inzetten voor topzorg in een huiselijke omgeving voor ernstige zieke jongeren. Hier vind je een overzicht van onze ANBI jaarrekeningen.

Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden - Bank NL39 RABO 0114 0568 03 info@xenialeiden.nl 071-5135454