Kosten

Vergoeding van de kosten

Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden via het aanvullend pakket de kosten van het verblijf in een hospice. Vraag dit na bij je eigen zorgverzekeraar.

Bijdrage naar draagkracht

Een verblijf in Xenia brengt kosten met zich mee. Voor de zorg, maar ook voor de exploitatie van ons huis. Die laatste kosten worden niet door de zorgverzekeraars vergoed. Daarom vragen we jou als gast om een bijdrage naar aantoonbare draagkracht. De hoogte van deze dagelijkse vergoeding zal in onderling overleg bepaald worden en is dus een bijdrage in de instandhouding van het huis.

Vrienden van Xenia

De kosten die de bijdragen van de zorgverzekeraars en onze gasten overstijgen, worden gedekt door schenkingen van bedrijven en particulieren. Deze gelden worden bijeengebracht door Stichting ‘Vrienden van Xenia’, via donaties en speciale acties. Draag jij Xenia een warm hart toe? Doneer ook!

Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden - Bank NL39 RABO 0114 0568 03 info@xenialeiden.nl 071-5135454