Onze zorgprofessionals

Bij Xenia zijn 24 uur per dag gespecialiseerde verpleegkundigen aanwezig. Zij zijn goed opgeleid voor het verlenen van vaak complexe zorg. Denk hierbij aan het toedienen van sondevoeding, zuurstoftoediening, intraveneuze medicatie (zoals chemo, antibiotica e.d.), medicatie via port-a-cath, het geven van palliatieve sedatie, instellen pijnmedicatie, stomazorg en trachea stomazorg en 24-uurs beademing.

De dagelijkse leiding is in handen van directeur Jacqueline Bouts en coördinatoren Selma Harmsen en Louise van Eeden. Zij zijn verantwoordelijk voor de opname en begeleiding van onze gasten, zij begeleiden vrijwilligers en verpleegkundigen en dragen zorg voor werving en scholing.

Externe zorg

  • Huisartspraktijk A.M. van den Braken coördineert de medische zorg binnen Xenia
  • Fysiotherapiepraktijk De Singel
  • Hulpverleners in de psychosociale en spirituele zorg schakelen we in op wens van de gast
  • Geestelijke verzorger Anna van Gessel

“Ik vind het mooi dat we hier echt de tijd hebben voor onze gasten”

Samenwerkingspartner Marente maakte een portret van Marijn, een van onze verpleegkundigen. “Het leven wordt hier geleefd zoals onze gasten dat nog kunnen. Dat is de kracht van Xenia.”

Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden - Bank NL39 RABO 0114 0568 03 info@xenialeiden.nl 071-5135454