• Home
  • Privacy verklaring

Privacy verklaring

Stichting GewoonWonen / Xenia Wonen hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Jouw privacy en mijn website
Wanneer je via de website contact opneemt hoef je alleen je naam en e-mailadres in te vullen, eventueel met een korte toelichting op je vraag. Mocht er vanuit dit eerste contact geen vervolg komen, dan zullen deze gegevens niet opgeslagen worden.

Jouw privacy bij aanmelding
Bij aanmelding voor het woonproject verzamelen we alleen die gegevens die nodig zijn voor de behandeling en administratie daarvan. De grondslag voor deze verwerking is het aanmeldformulier. Het gaat daarbij om de volgende gegevens:

Naam, contactgegevens
Deze gegevens heeft het bestuur nodig om je te kunnen bereiken voor het maken of verzetten van afspraken en voor het reageren op een aanmelding. Het gaat om:

  • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mail adres(sen)
  • Beschrijving ziektebeeld

Communicatie via beveiligde kanalen
Waar mogelijk communiceert het bestuur via beveiligde kanalen of maakt het gebruik van aanvullende beveiligingsmaatregelen zoals wachtwoorden.

Beveiliging
De gegevensdragers (laptop bijvoorbeeld), waarop de gegevens zijn opgeslagen, zijn goed beveiligd (met wachtwoorden).

Toestemming
Bij inschrijving geef je expliciet schriftelijk toestemming voor het vastleggen van gegevens zoals beschreven in dit document.

Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden - Bank NL39 RABO 0114 0568 03 info@xenialeiden.nl 071-5135454