Schenken en nalaten

Schenken

Als je eenmalig een bedrag schenkt aan Xenia, dan is jouw gift (deels) aftrekbaar. Hoeveel je kunt aftrekken van de belasting, hangt af van je inkomen. Meer informatie hierover vind je op de site van de Belastingdienst. Wil je ons voor langere tijd steunen? Dan is jouw jaarlijkse gift volledig aftrekbaar van de inkomstenbelastingen als je minimaal vijf jaar ongeveer hetzelfde bedrag aan ons schenkt en dit vastlegt in een overeenkomst of notariële akte.

Nalaten

Wie geld wil nalaten aan Xenia, kan dat op verschillende manieren doen. Je kunt (een deel van) je geld, je huis, aandelen of waardevolle spullen nalaten aan Xenia. Dat heet een legaat. Of je kunt Xenia als erfgenaam benoemen. Xenia deelt de erfenis dan met jouw andere erfgenamen. Ook de schulden. Je notaris kan je hier alles over vertellen.

Goed om te weten: belastingvrij

Als je een bedrag schenkt of nalaat aan iemand, moet diegene daar meestal belasting over betalen. Voor Stichting Vrienden van Xenia geldt dat niet. De stichting heeft de ANBI status en dat betekent dat we geen belasting hoeven te betalen over jouw schenking, erfdeel of legaat. We zijn volledig vrijgesteld van erfbelasting. Daardoor kunnen we jouw gift voor de volle 100 procent inzetten voor topzorg in een huiselijke omgeving voor ernstige zieke jongeren.
Doneer je liever eenmalig, ga dan direct naar de iDeal betaling.
Bron: www.notaris.nl

Jong en ongeneeslijk ziek

Je bent jong en staat in de bloei van je leven, maar dan komt plots je wereld op z’n kop te staan: je krijgt te horen dat je ongeneeslijk ziek bent en niet lang meer te leven hebt, óf een dierbare komt te overlijden. Hoe is dat? Je hoort het in deze podcast van 3FM, waar ook Jacqueline Bouts, directeur van Xenia, te gast is.

Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden - Bank NL39 RABO 0114 0568 03 info@xenialeiden.nl 071-5135454