Vriend van Xenia worden

Als vriend van Xenia steun je ons periodiek met het bedrag van jouw keuze. Zowel particulieren als bedrijven kunnen vriend worden. Met elkaar dragen de vrienden bij aan de dekking van de jaarlijkse exploitatiekosten.

Je kan je als vriend van Xenia aanmelden door dit formulier te downloaden, geef duidelijk je keuze weer, onderteken het formulier en stuur het op in een voldoende gefrankeerde envelop naar Xenia, Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden. Of scan de volledig ingevulde kaart en stuur deze via e-mail naar info@xenialeiden.nl.

Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden - Bank NL39 RABO 0114 0568 03 info@xenialeiden.nl 071-5135454