Xenia Groningen

 

Xenia Leiden is vooralsnog het enige logeerhuis en hospice voor jonge mensen tussen de 16 en 40 jaar. We hebben de afgelopen jaren in ons ‘huis met een hart’ dan ook veel gasten ontvangen uit heel Nederland, van Texel tot aan het Zuid-Limburg. Hoe mooi zou het zijn als jonge mensen die intensieve verpleegkundige en medische zorg nodig hebben en in een logeerhuis of hospice zoals Xenia willen verblijven, die zorg dichterbij huis kunnen vinden? Daarom nam Jacqueline Bouts, directeur en oprichter van Xenia Leiden, begin 2019 het initiatief om te komen tot twee nieuwe vestigingen van Xenia verdeeld over Nederland.

De driehoek Leiden – Groningen – Tilburg

Na uitgebreid onderzoek is de keuze gevallen op Goningen en Tilburg. Met de geografische driehoek Leiden – Groningen – Tilburg biedt Xenia landelijk zorg voor jongvolwassenen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening. Bij Xenia heerst een aangename sfeer, op een plek ‘dichtbij thuis’. En straks is die plek ook fysiek dichter bij huis. Dat maakt het voor familie en vrienden makkelijker om langs te komen.

Op zoek naar een plek in de stad

In Leiden ligt Xenia midden in de mooie oude binnenstad. Winkels, cafés en restaurants zijn op loopafstand. Voor Xenia Groningen zoeken we een soortgelijke locatie, omdat het stadsleven, het erop uit kunnen gaan, past bij het leven van jonge mensen. We zijn op dit moment in gesprek met de gemeente Groningen over een plek in een gebied dat volop in ontwikkeling is. Dus wordt vervolgd!

Oprichtingsbestuur Xenia Groningen

Jacqueline Bouts – voorzitter
Sibile Doumont – secretaris
Erik Donatz – penningmeester

Ambassadeur Xenia Groningen

Kevin Groot

Contact

Heb je een vraag over Xenia Groningen? Neem dan contact op met Xenia Leiden via info@xenialeiden.nl
Jacqueline Bouts

ANBI informatie

de naam van de instelling Stichting Xenia Hospice Zwolle voor jongeren enjongvolwassenen
RSIN863918281
ContactgegevensZie onder “Contact” hierboven
Doelstelling Intensieve, verpleegtechnische, medische, psychosociale, spirituele en andere zorg bieden aan jongeren en jongvolwassenen met een beperkte levensverwachting of een levensbedreigende ziekte, alsmede ondersteuning en praktische begeleiding aan familie en naasten van bedoelde jongeren en jongvolwassenen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van het bestuur van de stichting.
Hoofdlijnen van het beleidsplanZie deze link naar het beleidsplan
JaarrekeningZie deze link naar jaarrekening
BeloningsbeleidDe hierboven genoemde drie bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteitenXenia Zwolle is op 29 april 2022 opgericht.
Financiële verantwoording Gezien de beginfase van de Stichting zijn er nog geen financiële transacties geweest tot op dit moment
Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden - Bank NL39 RABO 0114 0568 03 info@xenialeiden.nl 071-5135454