Xenia Tilburg

Xenia Leiden is een uniek concept. Vooralsnog zijn wij het enige logeerhuis en hospice voor jonge mensen tussen de 16 en 40 jaar. Dat trekt gasten uit het hele land, van Groningen tot aan Zeeland. Hoe mooi zou het zijn als al die jonge mensen die intensieve verpleegkundige en medische zorg nodig hebben en bij Xenia willen verblijven, die zorg dichterbij huis kunnen vinden? Daarom besloot Jacqueline Bouts, directeur en oprichter van Xenia Leiden, begin 2019 om twee nieuwe vestigingen van Xenia op te richten, verdeeld over Nederland.

De driehoek Leiden – Groningen – Tilburg

Na uitgebreid onderzoek is de keuze gevallen op Tilburg en Groningen. Met de geografische driehoek Leiden – Groningen– Tilburg biedt Xenia landelijk zorg voor jongvolwassenen met een levensbedreigende of levensduurverkortende aandoening. Bij Xenia heerst een aangename sfeer, op een plek ‘dichtbij thuis’. En straks is die plek ook fysiek dichter bij huis. Dat maakt het ook voor familie en vrienden makkelijker om langs te komen.

Op zoek naar een plek in de stad

In Leiden hebben we bewust gekozen voor een locatie midden in de mooie oude binnenstad. Ook voor Xenia Tilburg is de ideale locatie (dichtbij) het centrum van de stad, omdat het stadsleven met winkels, cafés en restaurants, past bij het leven van jonge mensen. Op dit moment hebben we in Tilburg een prachtige locatie op het oog. We hopen hier snel uitsluitsel over te krijgen.

Oprichting Xenia Tilburg

Jacqueline Bouts – voorzitter
Femke van der Palen  – secretaris
Erik Donatz – penningmeester

Contact

Heb je een vraag over Xenia Tilburg? Neem dan contact op met Xenia Leiden via info@xenialeiden.nl
Jacqueline Bouts

ANBI informatie

de naam van de instelling Stichting Xenia Hospice Tilburg voor jongeren enjongvolwassenen
RSIN865020966
ContactgegevensZie onder “Contact” hierboven
BankgegevensStg Xenia Hospice Tilburg NL36 RABO 0344 9776 76
Doelstelling Intensieve, verpleegtechnische, medische, psychosociale, spirituele en andere zorg bieden aan jongeren en jongvolwassenen met een beperkte levensverwachting of een levensbedreigende ziekte, alsmede ondersteuning en praktische begeleiding aan familie en naasten van bedoelde jongeren en jongvolwassenen en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichters of aan hen die deel uitmaken van het bestuur van de stichting.
Hoofdlijnen van het beleidsplan Zie deze link naar het beleidsplan
BeloningsbeleidDe hierboven genoemde drie bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteitenDe stichting Xenia Tilburg is opgericht op 14-03-2023
Financiële verantwoording Gezien de beginfase van de Stichting zijn er nog geen financiële transacties geweest tot op dit moment
Kloosterpoort 4, 2312 EM Leiden - Bank NL39 RABO 0114 0568 03 info@xenialeiden.nl 071-5135454